امروز : چهارشنبه 15 تير ماه 1401
..: :   : : مدت اعتبار پروانه اشتغال به کار کاردانی و معمار تجربی 3 سال است و در انقضای مدت ، درصورت وجود شرایط لازم قابل تمدید می باشد.: : با پرداخت بموقع حق عضویت سالیانه خود مدیریت سازمان را در اجرای اهداف سازمان یاری و مساعدت فرمایید : :..
صفحه اصلی
درباره ی ما
چارت سازمانی
مقالات
تماس با ما
کاردانهای داراي پروانه اشتغال بکار
معماران تجربی دارای صلاحيت

بنرها

 

:: آرشيو اخبار تير ماه 1401 ::

:: آرشيو اخبار خرداد ماه 1401 ::

:: آرشيو اخبار ارديبهشت ماه 1401 ::

:: آرشيو اخبار فروردين ماه 1401 ::

:: آرشيو اخبار اسفند ماه 1400 ::

:: آرشيو اخبار دي ماه 1400 ::

:: آرشيو اخبار آبان ماه 1400 ::

:: آرشيو اخبار مهر ماه 1400 ::

:: آرشيو اخبار شهريور ماه 1400 ::

:: آرشيو اخبار مرداد ماه 1400 ::

:: آرشيو اخبار تير ماه 1400 ::

:: آرشيو اخبار خرداد ماه 1400 ::

:: آرشيو اخبار فروردين ماه 1400 ::

:: آرشيو اخبار اسفند ماه 1399 ::

:: آرشيو اخبار آذر ماه 1399 ::

:: آرشيو اخبار شهريور ماه 1399 ::

:: آرشيو اخبار مرداد ماه 1399 ::

:: آرشيو اخبار تير ماه 1399 ::

:: آرشيو اخبار ارديبهشت ماه 1399 ::

:: آرشيو اخبار اسفند ماه 1398 ::

:: آرشيو اخبار بهمن ماه 1398 ::

:: آرشيو اخبار دي ماه 1398 ::

:: آرشيو اخبار آذر ماه 1398 ::

:: آرشيو اخبار آبان ماه 1398 ::

:: آرشيو اخبار شهريور ماه 1398 ::

:: آرشيو اخبار تير ماه 1398 ::

:: آرشيو اخبار ارديبهشت ماه 1398 ::

:: آرشيو اخبار اسفند ماه 1397 ::

:: آرشيو اخبار بهمن ماه 1397 ::

:: آرشيو اخبار دي ماه 1397 ::

:: آرشيو اخبار آبان ماه 1397 ::

:: آرشيو اخبار مرداد ماه 1397 ::

:: آرشيو اخبار تير ماه 1397 ::

:: آرشيو اخبار خرداد ماه 1397 ::

:: آرشيو اخبار ارديبهشت ماه 1397 ::

:: آرشيو اخبار فروردين ماه 1397 ::

:: آرشيو اخبار اسفند ماه 1396 ::

:: آرشيو اخبار بهمن ماه 1396 ::

:: آرشيو اخبار دي ماه 1396 ::

:: آرشيو اخبار آذر ماه 1396 ::

:: آرشيو اخبار آبان ماه 1396 ::

:: آرشيو اخبار مهر ماه 1396 ::

:: آرشيو اخبار شهريور ماه 1396 ::

:: آرشيو اخبار مرداد ماه 1396 ::

:: آرشيو اخبار تير ماه 1396 ::

:: آرشيو اخبار ارديبهشت ماه 1396 ::

:: آرشيو اخبار اسفند ماه 1395 ::

:: آرشيو اخبار بهمن ماه 1395 ::

:: آرشيو اخبار دي ماه 1395 ::

:: آرشيو اخبار آذر ماه 1395 ::

:: آرشيو اخبار آبان ماه 1395 ::

:: آرشيو اخبار شهريور ماه 1395 ::

:: آرشيو اخبار مرداد ماه 1395 ::

:: آرشيو اخبار تير ماه 1395 ::

:: آرشيو اخبار ارديبهشت ماه 1395 ::

:: آرشيو اخبار فروردين ماه 1395 ::

:: آرشيو اخبار اسفند ماه 1394 ::

:: آرشيو اخبار بهمن ماه 1394 ::

:: آرشيو اخبار آذر ماه 1394 ::

:: آرشيو اخبار آبان ماه 1394 ::

:: آرشيو اخبار مهر ماه 1394 ::

:: آرشيو اخبار شهريور ماه 1394 ::

:: آرشيو اخبار مرداد ماه 1394 ::

:: آرشيو اخبار تير ماه 1394 ::

:: آرشيو اخبار ارديبهشت ماه 1394 ::

:: آرشيو اخبار فروردين ماه 1394 ::

:: آرشيو اخبار اسفند ماه 1393 ::

:: آرشيو اخبار بهمن ماه 1393 ::

:: آرشيو اخبار دي ماه 1393 ::

:: آرشيو اخبار آذر ماه 1393 ::

:: آرشيو اخبار آبان ماه 1393 ::

:: آرشيو اخبار مهر ماه 1393 ::

:: آرشيو اخبار شهريور ماه 1393 ::

:: آرشيو اخبار تير ماه 1393 ::

:: آرشيو اخبار خرداد ماه 1393 ::

:: آرشيو اخبار ارديبهشت ماه 1393 ::

:: آرشيو اخبار بهمن ماه 1392 ::

:: آرشيو اخبار دي ماه 1392 ::

:: آرشيو اخبار آذر ماه 1392 ::

:: آرشيو اخبار آبان ماه 1392 ::

:: آرشيو اخبار مهر ماه 1392 ::

:: آرشيو اخبار شهريور ماه 1392 ::

:: آرشيو اخبار مرداد ماه 1392 ::

:: آرشيو اخبار تير ماه 1392 ::

:: آرشيو اخبار خرداد ماه 1392 ::

:: آرشيو اخبار فروردين ماه 1392 ::

:: آرشيو اخبار بهمن ماه 1391 ::

:: آرشيو اخبار دي ماه 1391 ::

:: آرشيو اخبار آذر ماه 1391 ::

:: آرشيو اخبار آبان ماه 1391 ::

:: آرشيو اخبار مرداد ماه 1391 ::

جويای کار و کاردان

معماران تجربی

محل تبليغات

جستجو در سايت

آمار سايت

خلاصه آمار بازديد

تعداد کاربران آنلاين
22 نفر
تعداد بازديدکنندگان


كليه حقوق اين سايت متعلق به سازمان نظام کاردانی ساختمان استان آذربایجان شرقی می باشد.

Design by TNP.Co.ir